Test: Find dine styrker – og styrke dit selvværd

Scoring hver af de krav 1 til 5 point, hvor 1 = slet ikke rigtigt, og 5 = meget enig godt.

Jeg kan…

1. Forstå, hvad jeg læser.

2. Skriv ned, hvad jeg tænker eller føler.

3. Holde et foredrag.

4. Lytte til andres meninger.

5. Modtager af andre folks sorg og lidelse.

6. Tilskynde til og yde støtte.

7. Have en forståelse for, og styre mine følelser.

8. Være for mig selv og finde ud af løsninger på problemer i mit liv.

9. Være bevidst om og ændre, hvordan jeg tænker.

10. Træne min krop til at opnå bedre resultater.

11. Dans eller gøre spil, der kræver kropsbevægelse.

12. Spille charades og rollespil.

13. Finde ud af løsninger på hverdagens problemer.

14. Organisere og systematisere.

15. Hovedregning.

16. Forestille sig ting og fantasere.

17. Tegne et objekt på et stykke papir.

18. Find vej ved hjælp af et kort.

19. At kende meningen med livet i en større sammenhæng.

20. Brug musik til at ændre min sindsstemning.

21. Føler indad i mig selv og opleve en spirituel følelse.

Hvordan til at fortolke test:

Find de sætninger, som du sætter kryds i 4 eller 5 på den. Det er det højeste antal 4 eller 5 på krav 1-3, har du en verbal kraft (se resultater nedenfor). Det er det højeste antal 4 eller 5 på fordringer 4-6 er du social, osv., kan Du selvfølgelig have så mange styrker som noget!

Så se at de fordringer, som fik den laveste score. Det er dine mindre stærke sider. Husk, at dette kun giver et lille hint om, hvad stærke og mindre stærke sider, du har!

Påstand 1-3 Verbal

Du har sans for det talte og skrevne sprog, og evnen til at tage i og forstå information. Du er også god til at udtrykke dine følelser, meninger og tanker, og kan formulere dig, så alle kan forstå – en fremragende funktion, hvis du f.eks til at holde et foredrag eller til at arbejde med information.

Krav 4-6 Sociale

Du har evnen til at forstå og føle med andre mennesker. Du er opmærksom på hensigter og stemning, og kan arbejde effektivt i en gruppe. Du lærer bedst sammen med andre. Du er god til at kommunikere, lede, organisere, forhandle, hjælpe, lytte og mægle.

Krav 7-9 Selv-Bevidsthed

Du forstår dig selv, kender din begær, frygt og muligheder, og kan styre dine tanker til den retning, du ønsker. Du lærer bedst ved at arbejde alene og i eget tempo. Du er god til at forstå dig selv, til at fokusere indad, følg din intuition og være original.

Krav 10-12 Fysiske

Du har mulighed for at bruge hele kroppen eller dele af kroppen, fx den hånd, for at løse problemer eller skabe produkter. Du lærer ved at røre genstande og opleve med hele kroppen. Du kan være god til sport, dans, teater, håndværk eller mekaniske ting.

Krav 13-15 Logisk

Du kan analysere problemer, anvende matematiske beregninger og videnskabelige undersøgelser. Du er også god til at organisere. Du vil lære gennem analyse og anvendelse af abstrakte forhold.

Krav 16-18 Visuelle

Du kan genkende og arbejde med mønstre på store flader eller i mere afgrænsede områder. Du lære ved at se, og er god til at arbejde med farver og billeder. Du kan også forestille sig forskellige scenarier, ana ændringer og læse kort, tabeller og diagrammer uden problemer.

Krav 19-21 Eksistentielle

Du har følsomhed over for kosmiske og åndelige problemer, det uendelige og det usigelige. Du kan lide at tænke, praksis og skabe, så din opfattelse af tid og rum ændrer sig. Du kan blive god til at meditere, at opnå flow-tilstand, gå ind i dig selv, finde symbolsystem og nå dine åndelige kerne, gennem kunst og musik.

Type: Personale, Virksomhed Lernia. Faktagranskat af Tomas Enhager.

Leave your comment